نمایشگاه ستاره ها

اولین نمایشگاه اختصاصی برند های برتر صنعت غذا , شیرینی و خوراکی ها
 • اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

  اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست- شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی- مهر ماه 92
 • سومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

  سومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان - سالن همایش های ایثار- مردادماه 95
 • سومین همایش توسعه پایدار با رویکرد محیط کسب و کار

  سومین همایش توسعه پایدار با رویکرد محیط کسب و کار- اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی خراسان رضوی- آذر ماه 94
 • همایش آرمان شهر نیشابور

  همایش آرمان شهر نیشابور- فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه- مهر ماه 93
 • کنگره بین الملی جراحی خراسان

  کنگره بین الملی جراحی خراسان- هتل پردیسان- آبان ماه 92
 • پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری

  پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری- مجتمع کوهسر- شهریورماه 94
 • پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری

  پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری- مجتمع گوهر- شهریورماه 94
 • پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری

  پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری- مجتمع گوهر- شهریورماه 94
 • پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری

  پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری- مجتمع گوهر- شهریورماه 94
 • سومین همایش ملی برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کنند

  سومین همایش ملی برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده سالن همایش های ساپکو- مرداد ماه 94
 • سومین همایش ملی برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کنند

  سومین همایش ملی برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کنند - سالن همایش های ساپکو - مرداد ماه 94
 • مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان

  مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان - مهر ماه 91
 • مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

  مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن- نمایشگاه بین المللی تیرماه 95